ELEKTRONINĖS PREKYBOS TAISYKLĖS

Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo - pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės www.gerakaina.eu (toliau – MB "Gera Kaina", el. parduotuvė, mūsų, mumis, mes) ir MB "Gera Kaina" kliento (toliau - Jūs, Jūsų, Jums, Jus) dalis, supažindinančios Jus su el. parduotuvės prekių pirkimo - pardavimo sąlygomis bei nustatančios MB "Gera Kaina" ir Jūsų teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu - pardavimu el. parduotuvėje.

1. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis turi teisę: 

1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; 

1.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; 

1.3. juridiniai asmenys; 

1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai. 

2. Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis el. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei aprašyti „Privatumo politika“. 

2.1. MB "Gera Kaina" turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė MB "Gera Kaina" ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba MB "Gera Kaina" veiklos planavimui ir analizei.MB "Gera Kaina" taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais MB "Gera Kaina" veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą (perskaitę paspaudžiate mygtuką “Su pirkimo taisyklėmis sutinku“). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui. Duomenys apie internetinės parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų laikmenos yra visapusiškai apsaugotos nuo trečiųjų asmenų prieigos. 

3. Prekių kainos, nurodytos el. parduotuvės prekių kataloge, galioja perkant šias prekes el. parduotuvėje ir perkant prekę iš sandėlio. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina Jums yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime. 

4. Pirkimo - pardavimo sutartis tarp Jūsų ir MB "Gera Kaina" laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs el. parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę (perskaitę paspaudžiate mygtuką “Su pirkimo taisyklėmis sutinku“) su šiomis Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Užsakyti“. 

5. Apie pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą MB "Gera Kaina" Jus informuoja išsiųsdamas pranešimą Jūsų nurodytu el. pašto adresu. 

II. Jūsų teisės ir pareigos 

6. Jūs galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš el. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių. 

7. Jūs, naudodamasis el. parduotuves paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo-pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis. 

8. Jūs el. parduotuvės registracijos formoje privalote pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Jeigu bus pasikeitę Jūsų asmens duomenys ir mes apie tai nebūsime informuoti, Jūs prisiimsite visą dėl to kylančią nuostolių riziką. 

9. Jūs atsakote už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve. 

10. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais. 

11. Jūs įsipareigojate neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Jūs prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant informuoti mus el. paštu info@gerakaina.eu . MB "Gera Kaina" neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Jūsų prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju MB "Gera Kaina" turi teisę laikyti, kad veiksmus el. parduotuvėje atlikote Jūs. 

III. MB "Gera Kaina" teisės ir pareigos 

12. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Jūs nesilaikote kitų įsipareigojimų, numatytų šiose taisyklėse, MB "Gera Kaina" turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Jūsų duomenis arba apriboti Jūsų teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Jūsų pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote tik Jūs pats. 

13. MB "Gera Kaina" pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Jūsų registraciją ir naudojimosi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Jūs užsiimate neleistina veikla ar kitaip bandote pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui. 

14. Jei Pirkėjas pasirenka užsakymo apmokėjimo būdą banko pavedimu ir per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo datos neatlieka užsakymo apmokėjimo, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo atšaukti Pirkėjo užsakymą. 

15. Kai Pirkėjas pasirenka grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas. 

16. Jei Pirkėjas pasirenka užsakymo apmokėjimo būdą atsiimant prekes MB "Gera Kaina" sandėlyje ir neatvyksta prekių atsiimti per 3 (tris) kalendorines dienas nuo pranešimo apie tai, jog prekės yra paruoštos atsiėmimui, gavimo datos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo atšaukti Pirkėjo užsakymą bei grąžinti pinigus. 

17. MB "Gera Kaina" įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Jums naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. 

18. MB "Gera Kaina", susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės įsipareigoja Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą. 

IV. Atsiskaitymas už prekes 

19. Už prekes Jūs galite atsiskaityti: 

19.1. elektronine bankininkyste; 

19.2. banko pavedimu; 

19.3. prekes atsiimant sandėlyje 

19.4. per mokėjimo sistemas „MoQ", "Revolut", "PayPal"

19.5. sudarant lizingo sutartį su „Mokilizingas“; 

19.6. sudarant lizingo sutartį su „SB lizingas“ 

V. Prekių pristatymas 

20. Jei Jūsų užsakyta prekė yra sandėlyje – ją pristatysime Jums per 1-3 darbo dienas. Jei mūsų sandėlyje esančios prekės užsakymas pateikiamas iki 15 val., galite ją tikėtis gauti jau kitą darbo dieną. 

21. Prekes pristatys MB "Gera Kaina" įgaliotas atstovas. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai. 

22. Prekių pristatymas yra nemokamas, jeigu už prekę yra apmokama iš anksto ir užsakymo suma yra 50 EUR ir daugiau. Pristatymo kaštus MB "Gera Kaina" kompensuoja savo sąskaita, ir nė viena prekė dėl to nepabrangsta. 

23. Jei užsakymo suma mažesnė negu 50 EUR, pristatymas kainuoja nuo 2.00 EUR.* 

* Pristatymo kaina priklauso nuo pristatymo būdo bei produkto svorio.
**pristatymas į Kuršių Neriją papildomai kainuoja 20 EUR. 

24. Prekės pristatymo metu kartu su mūsų įgaliotu atstovu Jūs privalote patikrinti prekės siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Jūs privalote tai atžymėti siuntos važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga ir be pažeidimų. 

25. Jeigu pristatytos prekės komplektacijoje nėra kokių nors dalių ar prekės pakuotė atrodo pažeista, Jūs privalote apie tai nedelsiant informuoti mus el. paštu info@gerakaina.eu arba telefonu +370 654 999 24

VI. Prekių garantijos 

26. Visoms naujoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai, kurie yra 24 mėn. - fiziniams asmenims, 12 mėn - juridiniams asmenims, jei prekės aprašyme nėra nurodyta kitaip. 

27. Sugedus prekei, dėl garantinio remonto atlikimo Jūs galite kreiptis į MB "Gera Kaina" arba artimiausią autorizuotą garantinio taisymo saloną. 

28. Pateikdamas prekę remontui, Jūs būtinai privalote pateikti galiojantį prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą-faktūrą). 

29. Garantinis aptarnavimas teikiamas tik pirmajam savininkui ir negali būti perduodamas tretiems asmenims. 

30. Garantija teikiama tik prekei, kurios konstrukcija ir komplektacija yra nepakeista paties vartotojo. 

31. Garantija neteikiama jeigu: 

- produktas grąžinamas be pirkimo dokumentų; 

- gedimas atsirado netinkamai eksploatuojant, transportuojant ar prižiūrint prekę, neatsižvelgiant į gamintojo instrukcijas; 

- produkto remontą vykdo tretieji asmenys; 

- pastebima, kad tyčia yra pažeistas arba pašalintas serijinis numeris. 

32. 
 Garantija netaikoma naudotiems įrenginiams, nebent prekės aprašyme nurodytas gamintojo garantijos likutis. Atkreipiame dėmesį, kad pirkėjas naudotos prekės atsiėmimo metu privalo patikrinti komplektaciją, kosmetinę bei techninę būklę. Vėliau pretenzijos dėl šių klausimų ir prekės kokybės nepriimamos.

VII. Prekių grąžinimas 

33. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir Civilinio kodekso 6.228 10 straipsniu.

34. Jei pageidaujate grąžinti prekę susisiekite su mumis el. pašto adresu info@gerakaina.eu, arba atvykti į MB "Gera Kaina" buveinę Vilniuje, Žalgirio g. 88.

35. Pinigai už grąžintas prekes bus pervesti į Jūsų banko sąskaitą per 14 darbo dienų nuo paskutinės grąžintos prekės gavimo datos.

36. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes ar mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.

37. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. 

38. Prekes grąžinate Jūs savo kaštais pardavėjo nurodytu adresu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.

39. Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai mes neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus į Jūsų nurodytą banko sąskaitą. 

40. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

VIII. Baigiamosios nuostatos 

41. MB "Gera Kaina" pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, be išankstinio perspėjimo. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje. 

42. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis. 

43. Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais. 

44. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

45. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.